Koordinacija vjenčanja

Koordinator vjenčanja je osoba koja će vam pomoći na vaš najljepši dan. Rasteretiti će vas od brojnih stresova kroz koje biste nepotrebno prolazili. On je logistički usmjeren, ali na kraći vremenski rok od planera. Ne sudjeluje u ranijim fazama planiranja ili praćenja proračuna. Dio njegovog posla je koordinirati sa svima koji su uključeni i paziti da sve prođe kako je zamišljeno i dogovoreno te uklanjanje svih mogućih poteškoća. To je osoba improvizatorskih sposobnosti koja je u mogućnosti riješiti nešto propušteno ili pogrešno predviđeno. Dovoljno je da ga angažirate oko mjesec dana prije vjenčanja Ako imate planera vjenčanja, on je vaš koordinator.

Na sam dan vjenčanja koordinator postaje mladencima najvažnija osoba jer nadgleda sve na dan vjenčanja, provjerava i usklađuje sve izvođače, vodi kompletnu ceremoniju i prijem, rješava sve nepredviđene situacije.

Angažirajte koordinatora za vjenčanje ako želite imati aktivnu ulogu u planiranju vjenčanja, ali biste željeli da netko brine o detaljima i pobrine se da nešto ne zaboravite, izuzetno ste organizirani i orijentirani na detalje.

Za Vas ćemo sastaviti protokol i kreirati satnicu vjenčanja, a na sam dan vjenčanja koordinirati i provesti protokol, savršeno usklađen između svih izvođača usluga, pazeći da svaki zamišljeni vjenčani detalj bude izveden do savršenstva.

Poznati su nam svi mogući trikovi za izbjegavanje  neželjenih iznenađenja i stresova te način kako i što pravodobno  učiniti za njihovo spriječavanje.
Zračite srećom i ljubavi, to je ono najvažnije i najljepše što će gosti posebno zapamtiti, prepustite nama sve brige oko planiranja i provođenja jer mi to radimo već više od 25 godina.